เกี่ยวกับเรา

ศิลปะ ปฎิมากรรม ประเพณีพทุธศาสนา เป็นมรดกความงามตกทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น  กว่า 50 ปี โรงหล่อพระศรีปฎิมากร บางนา ได้สร้างสรรค์พุทธศิลป์จากการหล่อพระ และปฎิมากรรมทางพุทธศาสนา ให้ดูวิจิตรประณีต และสวยงามทุกมุมมอง  ด้วยมาตรฐานการผลิตพระพุทธรูปด้วยภูมิปัญญาช่างศิลป์ไทยโบราณ  กิจการได้เริ่มจากความชื่นชอบส่วนตัวของคุณสมจิตร ชมศรี ผู้ประกอบการรุ่นแรก ได้ใช้บ้านของตนเองในซอยพูนสิน (สุขุมวิท 66/1)    ได้คิดค้นการผลิต พัฒนานวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นรูปแบบการสร้างพระพุทธรูป แบบพิมพ์พระอันหลากหลายลูกค้า

ตลอดระยะเวลายาวนาที่ลูกค้าได้ประทับใจบริการ สินค้า และความเป็นกันเองของคุณสมจิตร ได้อุดหนุนกิจการอย่าสงเหนี่ยวแน่น ทั้งงานบุญ งานบวช งานกฐิน งานอุโบสถ  จึงได้ทำการขยับขยายพื้นที่การหล่อพระในปี พ.ศ. 2546 ที่บางพลี กม.15 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการผลิตจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม  โดยคุณอัจฉรา ชมศรี บุตรสาวคนโตได้รับสานกิจการสืบทอดเป็นรุ่นที่ 2 จากบิดาคุณสมจิตร  ทำการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์สงฆ์ให้ครอบคลุมในรูปแบบ One’s top Service อำนวยความสะดวกในการใช้สินค้าประเพณีต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ พระเครื่อง  เครื่องรางของขลังทางพุทธศาสนา  เทียนประจำวันเกิด พร้อมจำหน่ายเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ สังฆภัณฑ์ เครื่องบรรพชาอุปสบท  ย่าม ตาลปัตร โต๊ะหมู่ เครื่องบูชา สักการะ ผ้าไตร จีวร สังฆทาน ไทยทาน เครื่องบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้ลูกค้าอิ่มบุญพูนสุขในการทำบุญวาระต่างๆ จากสินค้าที่เราได้จัดจำหน่ายพร้อมองค์ความรู้ในการการทำบุญที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

โรงหล่อพระ ศรีปฏิมากร บางนา พร้อมบริการลูกค้าทุกท่านด้วยบริการประทับใจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจในการให้บริการแก่ลูกค้าตลอดไป ติดต่อสินค้าเราได้ที่ 235 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และ facebook : sripatimakorn

 

โฆษณา