หลวงพ่อแช่ม

อีกหนึ่งผลงานของโรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา ในการหล่อหลวงพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม สังฆปาโมกข์)  วัดท่าฉลอง จังหวัดภูเก็ต พระคุณท่านเป็นผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่ง ทรงไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต หลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี) อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ภูเก็ต ถึงแม้พระคุณท่านจะได้มรณภาพไปนานแล้วก็ตาม ชื่อเสียงและเกียรติคุณของพระคุณท่านยังตรึงตราตรึงใจอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตและชาวไทยทั่วทุกภาค แม้แต่ประชาชนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงยังให้ความเคารพเลื่อมใส ศรัทธายิ่ง ดุจดังเทพเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่ง ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นานัปการเมื่อครั้งพระคุณท่านมีชีวิตอยู่มีผู้ศรัทธาและเลื่อมใสท่านมาก ถึงขนาดรุมกันปิดทองที่ตัวท่านจนแลดูเหลืองอร่ามไปทั้งร่าง เฉกเช่นเดียวกับปิดทองพระพุทธรูปบูชา นับเป็นความแปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

หลวงพ่อแช่ม วัดท่าฉลองจังหวัดภูเก็ต

หลวงพ่อแช่ม วัดท่าฉลองจังหวัดภูเก็ต

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา หลวงพ่อแช่ม

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา หลวงพ่อแช่ม

โรงหกล่อพระศรีปฏิมากร บางนา หลวงพ่อแช่ม

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา หลวงพ่อแช่ม

โฆษณา