พระพุทธสุวรรณเศรษฐี (หลวงพ่อทองเศรษฐี)

อีกหนีึ่งผลงานของโรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา ณ วัดแป้นทอง พระพุทธสุวรรณเศรษฐี

โรงหล่อพระศรีปฎิมากร บางนา

หลวงพ่อทองเศรษฐี วัดแป้นทอง

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา โทร. (+66) 085-06688-27

หลวงพ่อทองเศรษฐี วัดแป้นทอง

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา โทร. (+66) 085-06688-27

หลวงพ่อทองเศรษฐี วัดแป้นทอง

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา โทร. (+66) 085-06688-27

หลวงพ่อทองเศรษฐี วัดแป้นทอง

โรงหล่อพระศรีปฏิมากร บางนา โทร. (+66) 085-06688-27

หลวงพ่อทองเศรษฐี วัดแป้นทอง

04

โฆษณา